Vítejte...

Milí čtenáři,

základní myšlenka založení Knihovny Lukáše Přibyla je stará přibližně deset roků. Přestože samotné stránky jsou velice mladé, jádro celé věci putuje sítí i světem hmotným dostatečně dlouhou dobu i k postavení kamenné stavby. Zakladatelem se stal dlouholetý duchovní původem z města Vyškova Lukáš Přibyl. Leta procházel různá knihkupectví stejně jako i velké knihovny a často nemohl nalézt díla blízká jeho srdci. Rozhodl se tak, že bude psát a šířit díla vlastní.

Lukáš Přibyl se zasadil o výraznou podporu ve vývoji, zdokonalování a neústupném rozšiřování této neoficiální instituce. Přestože jádrem knihovny jsou věci duchovní, čtenáři si zde mohou přečíst i knihy z jiných oblastí.

Z výše uvedeného je jasné, že se jedná o jistou formu "rodinné knihovny". Je zcela bezplatná a rovněž závislá jen na zdrojích zakladatele. Proto bude lépe, když zde budou přidávat svá díla i jiní. S tím, že není důležité, zda-li jste nebo nejste duchovní.

S přáním pěkného dne,

Autor