Milí čtenáři,

přestože jádrem Knihovny Lukáše Přibyla jsou věci duchovní, stále více se zde budete setkávat i s knihami zcela odlišných témat. Nemělo by smysl si nalhávat, že není potřeba další ruku k dílu. Proto níže uvádím jistou nabídku. Vítán je každý literát stejně jako i začínající spisovatel.

Pokud projevíte zájem o níže uvedené, pošlu Vám i nemalou peněžní odměnu (více níže):

- posílat své elektronické knihy může doslova kdokoliv 
- není nutné vytvářet rozsáhlé knihy (platím od 30 do 120 stran)
- vaše autorská díla by měla mít alespoň třicet stran A5, písmo Arial - velikost nejvíce 11)
- vaše knížka může být v podstatě na jakékoliv téma (pokud jste jejím autorem skutečně Vy)
- je nutné knihu uložit a odeslat jako PDF dokument

Níže si můžete vybrat odměnu, kterou jsem výše slíbil:

- peníze si můžete vybrat buď ve formě doplnění kreditu na Váš mobilní telefon nebo Vám peníze odešlu formou složenky poštou
- za každých deset výše popsaných stran získáte 100,-Kč
(takže, když odešlete například třicet stran, budete mít 300,-Kč dohromady)
- pokud bude Váš PDF dokument schválen, bude ve zdejší knihovně uveřejněn a dostanete i odměnu podle výše uvedeného (ve všech ostatních případech je to stejné, jako byste neodeslali žádný PDF dokument)   

Volejte na telefon nebo pište na e-mail:

604 364 905
akad.vav@gmail.com

Důležité !

Odesláním Vašeho PDF dokumentu na e-mail adresu akad.vav@gmail.com vyjadřujete souhlas s uveřejněním takového dokumentu na těchto internetových stránkách:
http://ulozto.cz/http://knihovna-lukase-pribyla.blogspot.cz/

S tím potvrzujete, že jste autorem Vámi odeslaného PDF dokumentu.
Váš PDF dokument bude schválen nebo neschválen nejpozději do třiceti dnů od doručení.